Stockholm Centre for Commercial Law

Ledamöter i Vetenskapliga rådet

Professor Jan Kleineman (ordf.) Professor Göran Millqvist
Advokat André Andersson Professor Jori Munukka
Justitieombudsman, jur. dr Hans-Gunnar Axberger Professor Lars Pehrson
Professor Ulf Bernitz Professor Annina H. Persson
Advokat, adj. universitetslektor Jan-Mikael Bexhed Professor Christina Ramberg
Advokat Bengt Bolin Professor Jan Rosén
Hovauditör Axel Calissendorff Adj. professor, advokat, jur. dr Eric M. Runesson
Docent Mia Carlsson Professor Mårten Schultz
Advokat Lena Frånstedt Lofalk Docent Patricia Shaughnessy
Advokat Johan Gernandt Docent Teresa Simon-Almendal
Professor emeritus Lars Gorton Docent Gustaf Sjöberg
Professor Lars Heuman Professor Jessika van der Sluijs
F.d. justitierådet Torgny Håstad Adj. professor, advokat, jur. dr, Carl Svernlöv
Advokat, jur. dr Svante Johansson F.d. justitierådet, jur. dr h.c. Leif Thorsson
Docent Fredric Korling Advokat Björn Tude
Justitierådet Göran Lambertz F.d. hyresrådet Hans-Åke Wängberg
Justitierådet, jur. dr Stefan Lindskog Direktör Hans Wibom
Advokat Wilhelm Lüning Professor Mauro Zamboni
Professor Cecilia Magnusson Sjöberg Advokat Claes Zettermarck
Justitierådet Dag Mattsson Advokat Rolf Åbjörnsson
Professor Peter Melz  Chefsjurist Sören Öman