Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsamanuenser

Jonathan Löwy

Tel: +46 (0)8 16 24 99| +46 (0)708 945 187

E-post: jonathan.lowy@juridicum.su.se

Kontakta mig vid allmänna frågor om Centret och vid frågor om forskningsavdelningarna för skatterätt, försäkringsrätt, hållbart företagande, insolvensrätt med sakrätt och comparative business law.

Amanda Pårs

Tel: +46 (0)8 16 35 48| +46 (0)728 676 906

E-post: amanda.pars@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för skiljeförfarande och annan tvistelösning, skadeståndsrätt, entreprenadrätt, arbetsrätt, europarätt och finansmarknadsrätt.

Julia Grote

Tel: +46 (0) 16 25 00 | +46 (0)708 554 209

E-post: julia.grote@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för fastighets- och hyresrätt, medierätt, allmän förmögenhetsrätt, Kinesisk rätt, bolags- och värdepappersrätt och medierätt.