Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsamanuenser

Danijela Andric

Tel: +46 (0)8 16 24 99|  +46 (0)739 071 002

E-post: danijela.andric@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för  skatterätt, europarätt, entreprenadrätt, komparativ rätt och hållbart företagande.

Mohammed Smesem

Tel: +46 (0)8 16 35 48| +46 (0)707 451 432

E-post: mohammed.smesem@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för bolags- och värdepappersrätt, skiljeförfarande och annan tvistelösning, finansmarknadsrätt, försäkringsrätt och kinesisk rätt.

Joel Haldosén

Tel: +46 (0) 16 25 00

E-post: joel.haldosen@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för fastighets- och hyresrätt, allmän förmögenhetsrätt, skadeståndsrätt, medierätt, arbetsrätt och insolvensrätt med sakrätt.