Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsamanuenser

Alexander Göthlund Issjö

Tel: +46 (0)8 16 25 00 | +46 (0)73 347 83 78

E-post: alexander.issjo@juridicum.su.se

Kontakta mig vid allmänna frågor om Centret och vid frågor om seminarieserien i entreprenadrätt,  arbetsrätt och skadeståndsrätt.

Malin Lundblad

Tel: +46 (0)8 16 24 99| +46 (0)73 992 59 45

E-post: malin.lundblad@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för finansmarknadsrätt, komparativ rätt, skiljeförfarande och annan tvistelösning och medierätt.

Jonathan Löwy

Tel: +46 (0)8 16 35 48| +46 (0)708 945 187

E-post: jonathan.lowy@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för skatterätt, europarätt, försäkringsrätt, hållbart företagande och insolvensrätt med sakrätt.

Julia Grote

Tel: +46 (0) 16 32 41 | +46 (0)708 554 209

E-post: julia.grote@juridicum.su.se

Kontakta mig vid frågor om forskningsavdelningarna för fastighets- och hyresrätt, medierätt, allmän förmögenhetsrätt, Kinesisk rätt och bolags- och värdepappersrätt.