Stockholm Centre for Commercial Law

Centrets Bolagsvänner

För att bredda SCCL:s kontaktytor med praktiserande jurister och för att bidra till finansieringen av SCCL:s verksamhet startades år 2016 – med Advokatvännerna som förebild – ett organiserat samarbete mellan närmare 20 ledande företag, banker och andra organisationer med jurister verksamma i Sverige. Bolagsvännerna är beteckningen för samarbetet. Varje bolagsvän bidrar med en årsavgift till SCCL. Årsavgiftens storlek fastställs av SCCL:s styrelse. I gengäld inbjuds bolagsvännernas jurister till SCCL:s seminarier och konferenser. Vid behov kan dock föreståndaren för SCCL begränsa antalet deltagare från en viss medlem för att säkerställa ett brett urval av deltagare på det aktuella seminariet.

Genom samarbetet med Bolagsvännerna förstärks SCCL:s möjligheter att bygga broar mellan den juridiska forskningen och det praktiska rättslivet ytterligare.

Medlemskap i Bolagsvännerna är öppet för företag, banker och andra organisationer med jurister verksamma i Sverige. För ytterligare information: Kontakta advokat André Andersson, andre.andersson@msa.se.

 

Bolagsvänner per den 18 oktober 2018:

 

AckordscentralenAssa Abloy

Danske Bank

DNB Bank

EKN

Electrolux

Ericsson

IF Skadeförsäkring

Livförsäkringsbolaget Skandia

Nasdaq

Nordea Bank

Nordic Growth Market

PostNord AB

Sandvik

SAS

Scania

Skandinaviska Enskilda Banken

Spotify

Swedbank

Svenska Handelsbanken

Svevia

Telia