Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Cyril Holm tilldelas Stockholm Centre Oxford Fellowship för läsåret 2019/20

22 januari 2019

SCCL har slutit ett avtal med University of Oxford som ger en forskare verksam vid någon av de juridiska fakulteterna i Sverige möjlighet att under ett år bli anställd vid University of Oxford på ekonomiskt gynnsamma villkor.

För läsåret 2019/2020 har Stockholm Centre Oxford Fellowship tilldelats jur.dr. Cyril Holm.

Nya forskningsamanuenser på Centret

1 januari 2019

SCCL välkomnar Julia Grote och Amanda Pårs som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019.

Julia och Amanda efterträder Alexander Issjö Göthlund och Malin Lundblad som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret.

Vi tackar Alexander och Malin för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!

SCCL-priset 2018 utlyses

7 september 2018

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2017/2018. Ytterligare information om priset finns här.

Vinnare av SCCL priset 2017

24 maj 2018

Priset har för år 2017 tilldelats Alexander Hardenberger för hans examensuppsats vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Uppsatsen bär titeln ”Försträckning eller gåva? – En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna”. Handledare för examensarbetet har varit professor Peter Westberg.

Juryns motivering

Alexander Hardenbergers uppsats utgör en ingående och självständig studie av den bevisbördeproblematik som Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364 innefattar, kombinerat med en intresseväckande analys av underrättspraxis, allt i belysning av generella principer inom civilprocessrätten och den vedertagna synen på det civilrättsliga regelverket.”

 

Alexander Hardenberger efter mottagandet av SCCL-priset för år 2017.

Alexander Hardenberger efter mottagandet av SCCL-priset för år 2017.

Det vinnande bidraget finns att läsa här.

Författaren har också skrivit en artikel i SvJT som bygger på examensarbetet. Artikeln finns att läsa här.

Hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr har tilldelats Alice Castler.

Alice Castler uppmärksammas för sin examensuppsats i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”BIG DATA – How We Can Utilize its Benefits”. Handledare för arbetet har varit universitetsadjunkt Christine Storr. Bidraget finns att läsa här.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patrik Schöldström.

Läs mer om SCCL-priset här.

Nya nummer i Centrets skriftserie

19 april 2018

Två nya nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skrifterna är nummer 29 samt 30 i ordningen och har titlarna
Nordiska förmögenhetsrättsdagarna” och ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX
Professor Jan Kleineman har varit redaktören bakom publiceringen av ”Nordiska förmögenhetsrättsdagarna”.
Doktorand Stina Bratt, doktorand Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen av ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX”.
Skrifterna ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Äldre nyheter