Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Nya forskningsamanuenser på Centret

8 januari 2018

SCCL välkomnar Jonas Håmark och Jonathan Löwy som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2018.

Jonas och Jonathan efterträder Lisa Hörnqvist som avslutar sin tjänst som forskningsamanuens på Centret.

Vi önskar Lisa lycka till på hennes nya arbetsplats och tackar för den här tiden!

UTLYSNING: The Stockholm Centre Oxford Fellowship 2018/2019

23 oktober 2017

Härmed utlyses The Stockholm Centre Oxford Fellowship för läsåret 2018/2019.

Sista ansökningsdag är den 11 januari 2018. Vänligen läs här för mer information.

SCCL-Priset 2017 utlyses

15 september 2017

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2016/2017. Ytterligare information om priset finns här. Utlysningen finns här.

Nya forskare på Centret

4 september 2017

SCCL hälsar doktorand Stina Bratt och lektor Jérôme Monsenego varmt välkomna till Centret!

Vinnaren av SCCL-priset 2016

11 maj 2017

Priset har för år 2016 tilldelats Bianca Kremer för hennes masteruppsats i internationell skiljemannarätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Uppsatsen bär titeln Judgments Relating to Arbitral Awards and The European Union’s Principle of Mutual Trust – A reflection on the enforcement of nullified arbitral awards and the delocalization theory of international arbitration from a European perspective.
Handledare har varit professor Christina Ramberg.

Juryns motivering

”Med säker hand behandlar Bianca Kremer undanröjda skiljedomars verkställbarhet i ett annat EU-land, i ljuset av den EU-rättsliga principen om ömsesidigt förtroende. Den relevanta texten i New York-konventionen är mångtydig och har fått olika tillämpning i olika länder. Framställningen är klar och pedagogisk och ger sammantaget en välutvecklad analys av ett aktuellt problem.”

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patricia Shaughnessy.

Läs mer om SCCL-priset här.

Äldre nyheter