Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Nya nummer i Centrets skriftserie

19 april 2018

Två nya nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skrifterna är nummer 29 samt 30 i ordningen och har titlarna
Nordiska förmögenhetsrättsdagarna” och ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX
Professor Jan Kleineman har varit redaktören bakom publiceringen av ”Nordiska förmögenhetsrättsdagarna”.
Doktorand Stina Bratt, doktorand Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen av ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX”.
Skrifterna ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Nya forskningsamanuenser på Centret

8 januari 2018

SCCL välkomnar Jonas Håmark och Jonathan Löwy som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2018.

Jonas och Jonathan efterträder Lisa Hörnqvist som avslutar sin tjänst som forskningsamanuens på Centret.

Vi önskar Lisa lycka till på hennes nya arbetsplats och tackar för den här tiden!

UTLYSNING: The Stockholm Centre Oxford Fellowship 2018/2019

23 oktober 2017

Härmed utlyses The Stockholm Centre Oxford Fellowship för läsåret 2018/2019.

Sista ansökningsdag är den 11 januari 2018. Vänligen läs här för mer information.

SCCL-Priset 2017 utlyses

15 september 2017

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2016/2017. Ytterligare information om priset finns här. Utlysningen finns här.

Nya forskare på Centret

4 september 2017

SCCL hälsar doktorand Stina Bratt och lektor Jérôme Monsenego varmt välkomna till Centret!

Äldre nyheter