Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Vinnare av SCCL priset 2017

24 maj 2018

Priset har för år 2017 tilldelats Alexander Hardenberger för hans examensuppsats vid juridiska fakulteten, Lunds universitet. Uppsatsen bär titeln ”Försträckning eller gåva? – En kritisk granskning av NJA 2014 s. 364 och dess tillämpning i underrätterna”. Handledare för examensarbetet har varit professor Peter Westberg.

Juryns motivering

Alexander Hardenbergers uppsats utgör en ingående och självständig studie av den bevisbördeproblematik som Högsta domstolens dom i NJA 2014 s. 364 innefattar, kombinerat med en intresseväckande analys av underrättspraxis, allt i belysning av generella principer inom civilprocessrätten och den vedertagna synen på det civilrättsliga regelverket.”

 

Alexander Hardenberger efter mottagandet av SCCL-priset för år 2017.

Alexander Hardenberger efter mottagandet av SCCL-priset för år 2017.

Det vinnande bidraget finns att läsa här.

Författaren har också skrivit en artikel i SvJT som bygger på examensarbetet. Artikeln finns att läsa här.

Hedersomnämnande och ett pris på 5 000 kr har tilldelats Alice Castler.

Alice Castler uppmärksammas för sin examensuppsats i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Uppsatsen bär titeln ”BIG DATA – How We Can Utilize its Benefits”. Handledare för arbetet har varit universitetsadjunkt Christine Storr. Bidraget finns att läsa här.

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patrik Schöldström.

Läs mer om SCCL-priset här.

Nya nummer i Centrets skriftserie

19 april 2018

Två nya nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skrifterna är nummer 29 samt 30 i ordningen och har titlarna
Nordiska förmögenhetsrättsdagarna” och ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX
Professor Jan Kleineman har varit redaktören bakom publiceringen av ”Nordiska förmögenhetsrättsdagarna”.
Doktorand Stina Bratt, doktorand Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen av ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok IX”.
Skrifterna ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Nya forskningsamanuenser på Centret

8 januari 2018

SCCL välkomnar Jonas Håmark och Jonathan Löwy som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2018.

Jonas och Jonathan efterträder Lisa Hörnqvist som avslutar sin tjänst som forskningsamanuens på Centret.

Vi önskar Lisa lycka till på hennes nya arbetsplats och tackar för den här tiden!

UTLYSNING: The Stockholm Centre Oxford Fellowship 2018/2019

23 oktober 2017

Härmed utlyses The Stockholm Centre Oxford Fellowship för läsåret 2018/2019.

Sista ansökningsdag är den 11 januari 2018. Vänligen läs här för mer information.

SCCL-Priset 2017 utlyses

15 september 2017

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2016/2017. Ytterligare information om priset finns här. Utlysningen finns här.

Nyare nyheterÄldre nyheter