Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

Stockholm Oxford Law Symposium flyttas till 2021

11 juni 2020

The Stockholm Oxford Law Symposium, som skulle ha hållits 10-11 september 2020, vid Christ Church College, Oxford, har ställts in på grund av Corona-pandemin. Symposiet kommer istället att hållas den 9-10 september 2021.

 

SCCL:s styrelse förlänger neddragning av verksamheten

11 juni 2020

På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att förlänga den neddragning av verksamheten som gällt under våren. SCCL följer härvid universitetets riktlinjer och vi räknar med att viss verksamhet kan komma igång under höstens lopp men dock i begränsad omfattning. Efter sommaruppehållet kommer mera information att lämnas här.

 

Uppdaterad information med anledning av coronaviruset

2 april 2020

På grund av den pågående pandemin och de restriktioner och riktlinjer som utfärdats från centralt håll har SCCL styrelse beslutat att all seminarie- och konferensverksamhet ställs in under april och maj månader. Styrelsen kommer ha ett nytt sammanträde den 3 juni och då fatta beslut om hur SCCL ska hantera höstens verksamhet. Information om detta kommer läggas ut här efter sammanträdet.

 

Information med anledning av coronaviruset

10 mars 2020

Givet osäkerheten kring spridningen av coronaviruset och de riktlinjer kring resande och sammanträden som företag både i Sverige och utomlands tillämpar, så finns det anledning för styrelsen för SCCL att ta ställning till hur planerade och framtida seminarier och konferenser ska hanteras. Å ena sidan ska vi inte medverka till onödig panik, men  å andra sidan ska vi inte medverka till onödig smittspridning. Styrelsen har därför fattat beslut om att ställa in redan planerade seminarier under mars månad 2020 men att fortsätta planera seminarier och konferenser som ska genomföras i april eller senare, dock med en beredskap för att de kan komma att ställas in eller skjutas upp. Vid kommande ordinarie styrelsemöte den 24 mars 2020 fattas beslut om hur verksamheten ska hanteras därefter.

 

Nya forskningsamanuenser på Centret

13 januari 2020

1 januari 2020

SCCL välkomnar Joel Haldosén och Mohammed Smesem som nya forskningsamanuenser från och med den 1 januari 2019.

Joel och Mohammed efterträder Jonathan Löwy och Julia Grote som avslutar sina tjänster som forskningsamanuenser på Centret.

Vi tackar Jonathan och Julia för den här tiden och önskar dem lycka till i framtiden!

Nyare nyheterÄldre nyheter