Stockholm Centre for Commercial Law

Nyheter

SCCL-Priset 2017 utlyses

15 september 2017

Advokatvännernas uppsatsstipendium i kommersiell rätt, SCCL-priset, utlyses för läsåret 2016/2017. Ytterligare information om priset finns här. Utlysningen finns här.

Nya forskare på Centret

4 september 2017

SCCL hälsar doktorand Stina Bratt och lektor Jérôme Monsenego varmt välkomna till Centret!

Vinnaren av SCCL-priset 2016

11 maj 2017

Priset har för år 2016 tilldelats Bianca Kremer för hennes masteruppsats i internationell skiljemannarätt vid Juridiska fakulteten, Stockholms universitet.

Uppsatsen bär titeln Judgments Relating to Arbitral Awards and The European Union’s Principle of Mutual Trust – A reflection on the enforcement of nullified arbitral awards and the delocalization theory of international arbitration from a European perspective.
Handledare har varit professor Christina Ramberg.

Juryns motivering

”Med säker hand behandlar Bianca Kremer undanröjda skiljedomars verkställbarhet i ett annat EU-land, i ljuset av den EU-rättsliga principen om ömsesidigt förtroende. Den relevanta texten i New York-konventionen är mångtydig och har fått olika tillämpning i olika länder. Framställningen är klar och pedagogisk och ger sammantaget en välutvecklad analys av ett aktuellt problem.”

Juryn har bestått av f.d. justitierådet tillika f.d. professor Gertrud Lennander, ordf., advokaten André Andersson, advokaten Bengt Bolin och docent Patricia Shaughnessy.

Läs mer om SCCL-priset här.

Nytt nummer i Centrets skriftserie – Årsbok VIII

22 februari 2017

Ett nytt nummer i Centrets skriftserie har publicerats. Skriften är nummer 28 i ordningen och har titeln ”Stockholm Centre for Commercial Law Årsbok VIII”. Doktorand Kelly Chen och professor Mårten Schultz har varit redaktörerna bakom publiceringen. Skriften ges ut av Jure förlag och finns att köpa här.

Jessica Östberg tilldelas Stockholm Centre Oxford Fellowship för läsåret 2017/2018

10 februari 2017

SCCL har slutit ett avtal med University of Oxford som ger en yngre forskare verksam vid någon av de juridiska fakulteterna i Sverige möjlighet att under ett år bli anställd vid University of Oxford på ekonomiskt gynnsamma villkor.

För läsåret 2017/2018 har Stockholm Centre Oxford Fellowship tilldelats jur.dr. Jessica Östberg.

Nyare nyheterÄldre nyheter