Stockholm Centre for Commercial Law

Ledamöter i Det särskilda utskottet

Professor Jan Kleineman (ordf.)

Professor Jessika van der Sluijs (vice ordf.)

Advokat, jur.dr h.c. André Andersson

Professor Peter Melz

Professor Teresa Simon-Almendal

Docent Gustaf Sjöberg