Stockholm Centre for Commercial Law

Ledamöter i Vetenskapliga rådet

 

Professor Jan Kleineman (ordf.) Stockholms universitet
Jur. dr. Haymanot Baheru Stockholms universitet
Professor Birgitte Hagland Universitetet i Oslo
Professor Jesper Lau Hansen Köpenhamns universitet
Professor Björn Sandvik Åbo Akademi
Professor Mårten Schultz Stockholms universitet