Stockholm Centre for Commercial Law

Radcliffe Camera & University Church from Exeter College

The Stockholm Centre Oxford Fellowship

 

SCCL inledde 2011 ett samarbete med University of Oxford och colleget Christ Church, vilket bl.a. innebär att en svensk forskare inom ramen för The Stockholm Centre Oxford Fellowship får möjlighet att som anställd forska vid University of Oxford ett helt läsår. Forskartjänsten i Oxford har finansierats av Justitierådet Edvard Cassels stiftelse, Rektor vid Stockholms universitet samt advokat- och revisionsbyråer.

Fellowship-stipendiater

2012/2013    Gustaf Sjöberg

2013/2014    David Langlet

2014/2015    Laura Carlson

2015/2016    Jaan Paju

2016/2017    Elisabeth Ahlinder