Stockholm Centre for Commercial Law

Visiting Fellows

Till SCCL kan även knytas Visiting Fellows som utses av det särskilda utskottet. Till Visiting Fellow kan utses forskarstuderande, yngre forskare eller person, som bedöms ha intresse för och förmåga till vetenskaplig verksamhet, för den tid personen har löpande kontakter med SCCL.

 

Hittills har SCCL etablerat samarbete med följande Visiting Fellows:

 

Professor Howell E. Jackson, Harward Law School, USA

Docent Eiríkur Jónsson, Háskoli Íslands, Island

Professor Rosa M. Lastra, Queen Mary University of London, Storbritannien

Professor Lennart Lynge Andersen, Copenhagen Business School, Danmark

Professor Rune Sæbø, University of Bergen, Norge

Professor Weixing Shen, prodekanus, Tsinghua University, Kina

Doktorand Anna Södersten, European University Institute, Italien

Docent Marie Jull Sørensen, Aalborg Universitet, Danmark

Lektor Ivan Sørensen, Köpenhamns universitet, Danmark

Doktorand Fabian Walla, Bucerius Law School, Tyskland