Stockholm Centre for Commercial Law

Styrdokument

De viktigaste styrdokumenten för SCCL är dess stadgar, fastställda av universitetets rektor, och dess arbetsordning, fastställd av SCCL:s styrelse. Klicka på länkarna till vänster för att läsa dessa dokument eller ladda ner dem.