Stockholm Centre for Commercial Law

Forskningsavdelningen för kinesisk rätt

Avdelningsledare: Jur. dr Kelly Chen, Stockholms universitet

Forskningsavdelningen för kinesisk rätt utgör SCCL:s China Desk. Den är inriktad på att belysa aktuella frågeställningar i Kinas samtida rättsutveckling, särskilt inom den kommersiella rätten. Den ökande handeln med Kina har inneburit ett starkare intresse för den kinesiska rätten i allmänhet och den kommersiella rätten i synnerhet. En viktig uppgift för avdelningen är därför att fungera som en mötesplats för akademiker, praktiker samt representanter från myndigheter och det privata med särskilt intresse för dessa frågor. Avdelningen är också inriktad på Sveriges relation till Kina inom handel och investeringar. Målsättningen med avdelningens verksamhet är att främja utbytet av idéer och kunskaper mellan de olika yrkesgrupperna. I detta syfte anordnar avdelningen seminarier, konferenser och föreläsningar både i Sverige och utomlands.

中国法律研究组

研究组负责人:Kelly Chen, 博士,斯德哥尔摩大学

该研究组是SCCL 的China Desk,致力于研究中国当代法律发展有关的问题,特别在于商法领域。近年来,与中国贸易的逐步增长,使其对中国法律体系,特别是对商法的信息需求和兴趣不断增加。该研究组是对相关问题感兴趣的学者和从业者包括律师业、政府和企业代表者的聚会点。研究组的另一个工作重点是瑞中贸易和投资关系。为了更好地促进不同专业之间的思想和知识交流, 研究组会在瑞典及其他地区组织相关的研讨,会议和讲作。